Pogovor o razvoju otrok v družbi vedno dviguje prah, predvsem zaradi različnih stališč staršev. K temu verjetno najbolj prispevajo lastne izkušnje posameznika iz otroštva ter parcialno razmišljanje o težavah razvoja.

Za razliko od subjektivnega mnenja posameznikov obstaja strokovno področje razvojne psihologije, ki v osnovi preučuje vedenje ljudi glede na njihovo starost in kakšna je povezava z razvojem.

Socialni razvoj otrok na splošno

Teorija pravi, da se ljudje razvijamo od rojstva in potem celo življenje. Najbolj intenziven in od zunaj opažen razvoj poteka ravno v času mladosti. Najprej se razvijamo v ožjem, družinskem krogu, kasneje pa postopoma spoznavamo družbo in nadgrajujemo socialni razvoj.

Obstaja več stebrov socialnega razvoja v otroštvu, med pomembnejšimi so:

  • ustvarjanje identitete,
  • samostojnost (imamo svoje vrednote in svoje odločitve),
  • želja po uspehu in
  • začetek intimnega življenja.

Pomembno je tudi, da otrok v družini skupaj s sorodniki krepi občutek individualnosti in si na takšen način, čim hitreje zgradi oziroma oblikuje samopodobo. To je še kako pomembno, ker se mora v fazi odraščanja otrok kmalu prilagoditi vsaj dvema sistemoma pravil. Enega spoznava doma, drugega v družbi, v kateri so lahko popolnoma drugačni standardi in vedenjski slogi.

Socialni razvoj poteka tudi v fazi druženja s sorojenci. Otrok kaj hitro spozna, da je treba reševati spore v odnosih, kjer ne moreš kar izstopiti.

Vloga nogometa pri socialnem razvoju otroka

Ena izmed večjih prednosti treninga nogometa je ravno vloga socialnega razvoja, čeprav vsi govorijo samo o uspehu pri igranju nogometa.

Nogomet je klasičen ekipni šport, kjer se mora otrok prilagoditi celotni ekipi, vključno s trenerjem kot avtoriteto ekipe. Žoga ima pri tem glavno vlogo, saj ne pripada nikomur, delijo si jo vsi. Torej stvar, ki jim je pri srcu, lažje delijo z drugimi oziroma še bolj pomembno je, da s tem, ko delijo žogo pripomorejo k uspehu ekipe.

Otrok se z rednim treningom nogometa pridobi:

  • red in disciplino,
  • samostojnost in samozavestnost,
  • navade timskega dela in
  • željo po uspehu.

Red in disciplina prinašata mladostnikom veliko koristi. Od reda in discipline je odvisno, kako se mladostniki priučijo odgovornosti, spoštljivosti in ostalih veščin, ki jih potrebujejo v svojem življenju (šola, služba, prijatelji …), če se želijo vklopiti v družbo. Nogomet, kot eden izmed predstavnikov ekipnega športa za uspešno delovanje potrebuje tako red kot disciplino.

Timsko delo ni nekaj samoumevnega za vse otroke. Gre za proces pogajanj in pravil, ki določajo ekipo, v kateri so ljudje z različnimi značaji, a vsi z istim ciljem, zmaga ekipe. To je tudi obdobje, v katerem otrok spozna, kako pomembno je delo v ekipi. Lahko si najboljši posameznik, a brez pomoči ekipe ti ne uspe pri končnem rezultatu. Ta lastnost nas spremlja skozi celotno življenje, tako v službi in doma kot družini.

Samostojnost je nekaj, kar starši najbolj spoštujejo šele po otrokovem dopolnjenem 18. letu, a takrat je za večje spremembe praktično že prepozno. Kako se postaviti zase in uveljaviti v družbi, je eden izmed večjih izzivov mladostnikov. Nekateri so ranljivi ali nasprotno, preveč agresivni, zato je potrebno, da se čim prej naučijo, kako biti samozavesten, ne da bi bili žaljivi do drugih. Pri tem je timsko delo znotraj športa, ki ga spoštuje in do katerega goji motivacijo, odlično okolje.

Življenje je najlepše oziroma najbolj sproščeno v otroštvu, to pravi večina starejših. Ne pravijo kar tako, da življenje ni potica. Dejstvo je, da nas v eni točki življenja doleti takšna ali drugačna situacija, v kateri se počutimo nemočni oziroma pusti dogodek na nas močan pečat. Takrat je pomembno, da se poberemo nazaj na noge in poiščemo novo željo po uspehu.

Kakšne so prednosti igranja nogometa za otroke?

Priprava na odraslo življenje

Toliko govora o socialnem razvoju otrok v zadnjih letih je izključno s pozitivnim namenom, da bo otrokom, kasneje v odraslem življenju lažje. Uspešna asimilacija v sodobno družbo še nikoli ni bila bolj pomembna kot danes, ko se soočamo s kulturnimi, verskimi, gospodarskimi in še kakšnimi kriznimi identitetami.

Ravno zaradi tega, naj bi bili tudi starši z lastnimi dejanji vzgled otrokom. Samo vpis v šolo nogometa ali kakršnega koli športa ne bo dovolj, potreben je celostni pristop za uspešen socialni razvoj.

Vir: http://med.over.net/clanek/nogomet-in-socialni-razvoj-otrok/