Naslov
NK BLED,
Rečiška 2, p.p. 30
4260 BLED

e-mail: nogometniklub.bled@gmail.com

Davčna številka:  61207241
Transakcijski račun: 02091-0254743314 NLB, d.d. Ljubljana, PE Bled
Matična številka: 5189055

Kontaktne osebe:

Miran Vovk (predsednik kluba),

GSM: 041/643-272

Mirjana Matič (sekretarka),

GSM:040/431-291

Stane Vončina (tehnični vodja kluba),

GSM:041/603-117, e-mail: nkbledtehnicni@gmail.com

Mile Vasiloski  (blagajnik ),
GSM:040/640-507

 

TRENERJI:

U -7: Marko Dasović, GSM:031/ 768 – 900, e-mail: markodasovic@gmail.com 

          Sara Čarman, GSM: 041/ 425 – 600, e-mail: saracarman28@gmail.com

U-8, U -9 :  Renato Skrt, GSM: 051/677- 290, e- mail: reni0202@gmail.com 

                  Jan Potočnik, GSM: 040/ 191 – 211, e-mail: jan.potocnik96@gmail.com

U-11: Aleks Vukić, GSM:041/ 965 – 240, e-mail:aleks.vukic1234@gmail.com

Denis Medić, GSM: 041/843 – 044, e-mail: medic.d1987@gmail.com

U-13: Robi Višak, GSM: 040/ 887 – 329, email: robi.visak@gmail.com

U-15: Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com

 

Dekleta: Aleš Jerman,GSM: 040/191-215, e-mail: aless.jerman@gmail.com

ČLANI: Grujo Ristić, GSM: 040/887 – 333, e-mail: grujor@gmail.com 

              Miran Vovk,GSM:041/643-272, e-mail:mir.vovk@gmail.com

______________________________________________________________________________

Vrtec in OŠ Bled: Miran Vovk, GSM: 041/643-272, e-mail: mir.vovk@gmail.com

Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com