Naslov
NK BLED,
Rečiška 2, p.p. 30
4260 BLED

e-mail: nogometniklub.bled@gmail.com

Davčna številka:  61207241
Transakcijski račun: 02091-0254743314 NLB, d.d. Ljubljana, PE Bled
Matična številka: 5189055

Kontaktne osebe:

Miran Vovk (predsednik kluba),

GSM: 041/643-272

Mirjana Matič (sekretarka),

GSM:040/431-291

Stane Vončina (tehnični vodja kluba),

GSM:041/603-117, e-mail: nkbledtehnicni@gmail.com

Mile Vasiloski  (blagajnik ),
GSM:040/640-507

 

TRENERJI:

U -7: Alan Babaća, GSM:040/ 239 – 401, e-mail: alanbabaca@gmail.com   

         Jan Potočnik, GSM: 040/ 191 – 211, e-mail: jan.potocnik96@gmail.com             

U-8, U -9 :  Marko Dasović, GSM:031/ 768 – 900, e-mail: markodasovic@gmail.com

              Jan Potočnik, GSM: 040/ 191 – 211, e-mail: jan.potocnik96@gmail.com

U-11: Aleks Vukić, GSM:041/ 965 – 240, e-mail:aleks.vukic1234@gmail.com

          Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com

U-13: Jernej Blažič, GSM:040/ 976 – 898, e-mail:jernej.blazic@gmail.com

          Denis Medić, GSM: 041/843 – 044, e-mail: medic.d1987@gmail.com

U-15: Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com

          Aleks Vukić, GSM:041/ 965 – 240, e-mail:aleks.vukic1234@gmail.com

U- 17: Jernej Blažič, GSM:040/ 976 – 898, e-mail:jernej.blazic@gmail.com

           Grujo Ristić, GSM: 040/887 – 333, e-mail: grujor@gmail.com

ČLANI: Grujo Ristić, GSM: 040/887 – 333, e-mail: grujor@gmail.com 

 

 

______________________________________________________________________________

Vrtec in OŠ Bled: Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com