Naslov
NK BLED,
Rečiška 2, p.p. 30
4260 BLED

e-mail: nogometniklub.bled@gmail.com

Davčna številka:  61207241
Transakcijski račun: 02091-0254743314 NLB, d.d. Ljubljana, PE Bled
Matična številka: 5189055

Kontaktne osebe:

Miran Vovk (Upravnik športnega parka Bledec)

GSM: 041/643-272

Mirjana Matič (sekretarka),

GSM:040/431-291

Stane Vončina (Tehnični vodja kluba),

GSM:041/603-117, e-mail: nkbledtehnicni@gmail.com

Mile Vasiloski  (Blagajnik ),
GSM:040/640-507

 

TRENERJI:

U -7: Denis Medić, GSM: 041/843 – 044, e-mail: medic.d1987@gmail.com

U-8, U -9 :  Renato Skrt, GSM: 051/677- 290, e- mail: reni0202@gmail.com

U-11: Marko Dasović, GSM:031/768 – 900, e-mail: markodasovic@gmail.com

U-13: Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com

U-15: Grujo Ristić, GSM: 040/887 – 333, e-mail: grujor@gmail.com

 

Dekleta: Aleš Jerman,GSM: 040/191-215, e-mail: aless.jerman@gmail.com

ČLANI: Miran Vovk,GSM:041/643-272, e-mail:mir.vovk@gmail.com

______________________________________________________________________________

Vrtec in OŠ Bled: Miran Vovk, GSM: 041/643-272, e-mail: mir.vovk@gmail.com

Grega Vončina, GSM: 041/607 – 115, e-mail: grega.voncina37@hotmail.com